We Are
INto It

חברת ניהול הפרויקטים הצעירה INPROJECT מנהלת פרויקטים ציבוריים ייחודיים ומאמינה בשילוב שבין PRO – ניהול מקצועי עדכני, לבין צוות נלהב שכולו IN להצלחת הפרויקט.

INPROJECT מתמחה בשישה תחומי פעילות, ומעניקה מעטפת שירותים ניהוליים המותאמת לדרישות המזמין ולאופי הפרויקט. החברה מבססת את פעילותה על ידע ועל ניסיון, שנצברו במהלך פעילותה וממשיכה להתפתח ולהתמקצע בכל הנוגע למרכיבי ולשלבי הפרויקט. מבנה החברה ועקרונותיה הארגוניים מהווים תשתית מקצועית, המבטיחה הובלה סדורה של תהליכים שונים משלב הייזום, פיתוח ויישום שיטות עבודה חדשניות ועמידה מוצלחת ביעדים.

Cross-Sector
PROficiency

Zoom INto
Our Projects

IN Your
Words

INPROJECT משתפת פעולה
עם חברות וארגונים בעלי חזון.

PROfessional
Relationship

Are You
IN?

צלע ההר 21 , מרכז ליגד 2, מודיעין 7177908

טלפון: 08-6688780

מייל: office@inproject.co.il