The
INto It
PROs

הכי מקצועני.
הכי אישי.

INPROJECT מנהלת פרויקטים ציבוריים מורכבים ומגוונים בתחומי רכבות, תשתיות, פרויקטים אורבניים, מוסדות חינוך, תרבות וספורט. גישתה המקצועית של החברה מבוססת על מפגש בין שני יסודות:

צוות צעיר ודינמי, הפועל מתוך תחושת אחווה מקצועית ומסירות להצלחת הפרויקט
INPRO
ניהול מקצועי מתקדם, מתודולגיית עבודה מובנית ומומחיות במגוון תחומי הפעילות

PRO

ניהול מקצועי מתקדם, מתודולגיית עבודה מובנית
ומומחיות במגוון תחומי הפעילות

IN

צוות צעיר ודינמי, הפועל מתוך תחושת אחווה 
מקצועית ומסירות להצלחת הפרויקט

תפיסת עולמה הייחודית של INPROJECT, לצד האימוץ והפיתוח של מודלים חדשניים, הובילו לבחירה בחברה לניהול רבים מהפרויקטים החדשניים ופורצי הדרך בישראל.

~ 0
פרויקטים
0
אתרים ברחבי הארץ
% 0
צמיחה בחמש השנים האחרונות
0 >
לקוחות בעלי חזון
+ 0
מנהלי פרויקטים

מתודולוגיה אחת.
אינספור הצלחות.

צוות INPROJECT מלווה כל פרויקט משלב ניהול התכנון עד לניהול תהליכי המכרז והביצוע, תוך שיתוף ידע מקצועי ותמיכה הדדית.

הליך
מכרזי

עריכת מכרזים

תכנון מפורט למכרז ולביצוע

תכנון מוקדם וסופי להיתר בניה
התנעת הפרויקט

הליך היתר
בנייה

ביצוע שלד, במקביל ניהול רכש וה-SD

ביצוע גמרים, מערכות הצטיידות

טופס 4, הפעלת המתקן

נעילת הפרויקט ומסירתו למזמין

מתודולוגיה אחת.
אינספור הצלחות.

צוות INPROJECT מלווה כל פרויקט משלב ניהול התכנון עד לניהול תהליכי המכרז והביצוע, תוך שיתוף ידע מקצועי ותמיכה הדדית.

ביצוע שלד, במקביל ניהול רכש וה-SD

הליך היתר בנייה

טופס 4, הפעלת המתקן

ביצוע גמרים, מערכות הצטיידות

התנעת הפרויקט

נעילת הפרויקט ומסירתו למזמין

תכנון מפורט למכרז ולביצוע

תכנון מוקדם וסופי להיתר בניה

הליך מכרזי

עריכת מכרזים

ממבנה ארגוני
למבנים מתקדמים.

המבנה הייחודי של INPROJCT מאפשר ניהול רב של פרויקטים, תוך הקפדה על מצוינות בכל שלבי התהליך, שליטה בפרטים ופיקוח הדוק של הנהלת החברה המבוסס על המבנה הארגוני של החברה.

הנהלה

מנכ”ל משותף

מנכ”ל משותף

פעילות ניהולית/אירגונית

מטה משפטי

יועץ משפטי, סיוע משפטי בפרויקטים, ניהול משפטי של מכרזים

מחלקת כספים ומשאבי אנוש

תכנון אסטרטגי ותכניות עבודה, ניהול כספים, תמיכה לפיתוח עסקי לעניין ההצעות, ניהול חוזים – עובדים / ספקים

רווחת העובדים

אירועיים חברתיים, מתנות לעובדים, הכשרות עובדים

פיתוח עסקי

פיתוח שירותים חדשים, קשר עם לקוחות קיימים, הצעות המחיר (מכרזים ומאגרים)

פעילות מקצועית

חטיבת רכבות

פרויקטיים לאומיים של תשתיות רכבת, ברוב הפרויטקים מעורבים גורמי תכנון רבים תכנון וביצוע

חטיבת תשתיות

פרויקטים של תשתיות תחבורה כגון המטרונית בקריות, גשרים וכו’ תכנון וביצוע

חטיבת פיתוח אורבאני

פרויקטים הכוללים מבני ציבור, בתי ספר, מוזיאונים, גני ילדים, מרכזי ספורט ועוד תכנון וביצוע

חטיבת פרויקטים מיוחדים

פרויקטים מיוחדים הכוללים את משרד הביטחון וכן מזמיני עבודה פרטיים כגון עמותות אינטגרציה ופעילות מיוחדת

מטה מקצועי

צוות גדול. לב ענק.

הצוות המקצועי של INPROJECT מונה למעלה מ-40 מנהלי פרויקטים ביניהם מהנדסים והנדסאי בניין, אדריכלים, הנדסאי אדריכלות ומהנדסי מערכות. הצוות הניהולי של החברה מונה כ-25 אקדמאים המשמשים כ-PMO בפרויקטים, מהנדסי תעשיה וניהול, כלכלנים, מנהלי DOC CONTROL, מנהלי לוחות זמנים חוזים והתקשרויות, אנשי בקרת תיעוד ומחלקה משפטית.

ניר פרצלינה, בעלים ומנכ"ל משותף

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים וקורס דירקטורים בתאגידים עירוניים ממשלתיים וציבוריים. בעל ניסיון וידע רב שנים בהובלת חברות ניהול ייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הספורט. שימש, בין היתר, כמנכ"ל חברת היכל הספורט בע"מ וכנציג משרד הפנים בו ועדה לבחירת מנכ"לים לחברות עירוניות.

אירה דבלמן, בעלים ומנכל"ית משותפת

בוגרת תואר שני בהנדסה אזרחית מהטכניון. בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנים בהובלה ובניהול פרויקטים: בניית מתודולוגיות עבודה, ניהול תהליכים, בקרת תקציב, לוחות זמנים ואיכות תכנון ובצוע, עריכה וניהול של מכרזים פומביים בארץ ובחו"ל, התנהלות מול מוסדות וגופים ציבוריים והבנה עמוקה בקונסטרוקציה ומבנים הנדסיים. שימשה בעבר כמנהלת תחום מבני ציבור בחברה לפיתוח ירושלים - מוריה.

ימית סרור אביטן

יועצת משפטית

טלי חסוואי

מנהלת חוזים והתקשויות, רווחת העובד

יונתן מייזליש

מנהל אגף הכספים

תמר קורן

מנהלת אגף תכנון, חטיבה אורבנית

ליאת רבנר

סמנכ״ל שיווק ופיתוח עסקי

מנדי גיסר

מנהל חטיבה אורבנית

מיקי זק

מנהל חטיבת תשתיות

אלה פוטפצ'יק

מנהלת מטה מקצועי

תימור דיל

ראש מנהלת פרויקט המנת"ם

תומר שמני

סמנכ"ל תפעול