בית ספר יסודי בג'אבל מוכאבר, ירושלים

בית הספר בנוי על מגרש בן 4 דונם וכולל כ-4,000 מ"ר בנוי.
בגלל הפרשי הגבהים במגרש, המבנה מדורג מאוד ותוכניות הפיתוח כוללות הקמת קירות תמך גדולים וחזיתות מבנה קבורות.
האתגרים התכנוניים המרכזיים שניצבו בפני INPROJECT כללו בניית מבנה בית הספר כך שחזיתו פונה לנוף, הקמת חזיתות מוארות ומאווררות לכל הכיתות ושימוש בשיפועי הקרקע לטובת תכנון נכון של מפלסי בית הספר.

תחומי האחריות של INPROJECT

  • ניהול ותאום תכנון והרישוי
  • עריכת מכרזים לבחירת הקבלנים המבצעים
  • ניהול עבודות הביצוע

יזם: מוריה, חברה לפיתוח ירושלים
אדריכל: אלי רכס אדריכלים ומתכנני ערים

Previous
Next