גני ילדים בג'אבל מוכאבר, ירושלים

מבנה בן שתי קומות הכולל גני ילדים, ששטחו 3,056 מ"ר, אשר יוקם בסמיכות למבני מגורים.
המבנה תוכנן בצורת מניפה וכולל חצרות גן בקומת הקרקע ומרפסות שימשו כחצרות של הגנים שישכנו בקומה הקרקע.
הכניסה לקומת הקרקע תתבצע דרך מעבר מקורה עם כניסות משני צידי המעבר ומדרגות פנימיות יובילו אל קומת הגנים הנוספת.
במגרש מתוכננים לקום גם מעון יום, לשכת רווחה וטיפת חלב.
נדרש תכנון כניסות נפרדות לכלל השימושים במבנה.
צורתו הייחודית של המגרש, גודלו הרב, הכניסות המורכבות והשימושים הנוספים היוו אתגר תכנוני גדול, עמו התמודד צוות INPROJECT בהצלחה.

תחומי האחריות של INPROJECT

  • ניהול ותאום תכנון והרישוי
  • עריכת מכרזים לבחירת הקבלנים המבצעים
  • ניהול עבודות הביצוע

יזם: מוריה, חברה לפיתוח ירושלים
אדריכל: אלי רכס אדריכלים ומתכנני ערים

Previous
Next