קריית חינוך, אריאל

קריית חינוך אריאל מתפרסת על פני 15 דונם וכוללת בית ספר בו פועלות 18 כיתות, אשכול בן 6 גנים, אולם ספורט ושלוחה של מתנ"ס.
התכנון מנצל את הטופוגרפיה הייחודית, ליצירת מבנים מדורגים עם חצרות טבעיות בקומות שונות ושטחי גינון טבעיים בין המבנים.

תחומי האחריות של INPROJECT

  • ניהול תכנון מפורט ורישוי
  • פיקוח וניהול ביצוע

יזם: עיריית אריאל
אדריכל: יובל רגב, אדריכל ובונה ערים בע" מ