כביש גישה צומת קומבר לשכונת ג'בל מוכבר. (כביש 1)

כביש גישה באורך של 600 מ"א המחבר בין צומת קומבר למגרש 5 בשכונת ג'בל מוכבר, ירושלים.

הכביש מתוכנן במעלה ואדי, לרוחב מדרון משופע בעל קרקע בלתי יציבה.
כתוצאה מכך, נדרשים פתרונות קונסטרוקטיביים מורכבים מאוד המשתנים לאורך המקטעים השונים בכביש בהתאם לטופוגרפיה הקיימת באותו מקטע כדוגמת קירות רגל, קיר כלונסאות בעל נסיגות להגדלת הגובה הסטטי של חתך הקיר, קונסטרוקציית בטון ועוד…

הפרויקט גם דורש שיתוף קהילתי נרחב מאוד באזור מכיוון שתוואי הכביש עובר בסמוך לשטחים רבים של האוכלוסיה המקומית.

יזם: מוריה עבור מנח"י/תושיה