ספורטק עמק הארזים שלב ב', ירושלים

שלב ב'  לספורטק כולל מגרשי כדורסל מקורים בעל עיצובים ייחודיים, מגרשי קטרגל, מתקני כושר ו"נינג'ה".
הוא המשך ישיר למגרשי הכדורגל והפוטבול שנחנכו בשנת 2017 ונוהלו ע"י INPROJECT.

פרוייקט בו נדרשת הפרעה מינימלית למבקרי ומתאמני ספורטק שלב א'.

תחומי אחריות INPROJECT

  •  התנהלות מול ועדה מחוזית לצורך אישור תיקון תכנית בינוי.

יזם: אגף הספורט בעיריית ירושלים, באמצעות חברת מוריה